นักเรียนชั้นม.3 ที่ทำโครงงานในรายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเกี่ยวกับโครงงานได้ที่นี่นะค่ะ


new.gif

ตารางการส่งโครงงานในแต่ละบท ดูได้ที่นี่ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงานบทที่ 1


ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงานบทที่ 2ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงานบทที่ 3


ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงานบทที่ 4
new.gif
ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงงานบทที่ 5
new.gif